Kvinnligt och manligt i yrkeslivet

Förr var uppdelningen mellan män och kvinnor tydligare på många yrkesområden. Anna och Leif samtalar om det här med typiskt kvinnliga och manliga jobb, om traditioner och normer. Leif berättar om sina erfarenheter från arbete inom industrin och Anna om arbete i förskola.

Bild: Pixabay

+ posts

Lämna ett svar