Victoria Saxby

”Jämställdhetsexpert, kommunikationsexpert, författare, utbildare, politiskt sakkunnig, fotograf m.m. med ett särskilt engagemang för jämställdhetsfrågor. Viktoria har bott och jobbat i hela världen. Jag fick ställa några frågor till henne”. Av Feven Ghidey.

Av Feven Ghidey

Jämställdhetsexpert, kommunikationsexpert, författare, utbildare, politiskt sakkunnig, fotograf m.m. med ett särskilt engagemang för jämställdhetsfrågor.  Viktoria  har bott och jobbat i hela världen. Jag fick ställa några frågor till henne. 

1. Vad betyder jämställdhet för dig, och hur ser det ut?  

Jämställdhet för mig betyder helt enkelt att alla människor har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Det är väldigt långt ifrån verkligheten idag tyvärr.  

Det betyder också att varje människa får större möjlighet att vara sig själva fullt ut, som individer –  utan könsnormer eller stereotyper som sätter in människor i fack eller begränsar oss till att passa in i ett av två kollektiv där många livsval är ”förutbestämda” åt oss utifrån vår könstillhörighet. Ju mindre jämställt vårt samhälle är, desto färre individuella val har vi. Ju mer jämställda vi är, desto fler individuella val.  

Det här betyder också att jämställdhet inte är en kvinnofråga som många tänker, eftersom ökad jämställdhet också ger män och pojkar mindre snäva normer och ett bättre liv. Ett exempel på det är de s.k. ”pappamånaderna” – på grund av att vi i Sverige jobbat för ökat jämställdhet så lever vi idag i en verklighet där även pappor får möjlighet att vara med sina barn på ett sätt som män aldrig tidigare har kunnat. Det har förändrat normer och de flesta papporna i Sverige skulle inte vilja gå tillbaka till ”den gamla goda tiden” då det sågs som omanligt att ta hand om små barn på det sättet män i Sverige gör idag. Det visade sig att de nya normerna gav ett bättre liv även för män och pojkar.  

2. Är det något du skulle vilja ändra på? 

Jaaa – det är tyvärr såååå mycket jag skulle vilja ändra på i världen! Jag har insett att det är ett arbete som tyvärr inte kommer att vara klart inom min livstid, men ju fler av oss som lär sig av fördelarna med jämställdhet och aktivt väljer att arbeta med frågan – desto snabbare kommer vi nå fram. Jag är helt övertygad om att en jämställd värld är en bättre värld inte bara för kvinnor och flickor, utan för alla. Till och med för vår gemensamma överlevnad då jämställdhet även hänger ihop med saker såsom ekonomisk och social utveckling, fred och klimatfrågor. 

Det är så mycket jag vill ändra på, men för att nämna några saker:  

  • Att pandemin våld mot kvinnor ska upphöra, Att alla kvinnor och flickor ska ha tillgång till samma rättigheter som män – att lagen ska vara lika för alla, att kvinnor ska kunna äga, ärva, ha samma rätt till sina barn, ha samma friheter att bestämma över sina egna liv, ha samma tillgång till land, kapital, utbildning som män och pojkar. 
  • Att alla män och pojkar ska få växa upp utan begränsande könsnormer om att passa in i de maskulinitetsnormer som råder idag, som säger till pojkar vad det betyder ”att vara en man.” Dessa normer är ofta väldigt begränsande.                                                                     
  • Att vi med jämställdhet ska uppnå en sann demokrati där maktpositionerna i världen mer speglar dess befolkning. Idag är 97% av fredssamtal signerade av män, 93% av världsledarna är män, 80% av experter som hörs och syns i media är män, 76% av parlamentarikerna är män. Vi kan inte kalla oss demokratier när 50% av befolkningen inte är representerade där makten är och besluten som påverkar allas våra liv tas.  

3. Vilka vill du nå? 

Jämställdhetsfrågor påverkar som sagt alla människor. Även om män och pojkar, till stor del, ännu inte har förstått att jämställdhet är något som gynnar även dem då de är ”normen” och inte ser att könsnormer påverkar dem i lika stor utsträckning. Det är därför många män tänker att jämställdhet är en fråga de inte behöver arbeta med. En del män tänker tyvärr fortfarande att jämställdhet till och med är en maktkamp mellan könen, en kamp där någon måste förlora. Det var därför jag skrev boken Den nya mannen: om pojkar, män och slutet på könskampen förra året. Jag vill få fram budskapet att jämställdhet inte är ett nollsummespel, det är inte paj där om du tar en bit så finns det inte mer för mig. Med jämställdhet blir pajen större – det finns mer att dela på för alla.  

4. Vad är viktigt för dig? 

Frihet, rättvisa och möjlighet för alla människor att uppnå sin fulla potential. Frihet är ett stort begrepp, men det kan innehålla saker som frihet från våld, frihet att kunna välja vem du vill gifta dig med, hur många barn du vill ha, med vem och när. Frihet att få bestämma över din egen kropp. Frihet att kunna välja om du vill utbilda dig och till vad. Frihet att få uttrycka dig som individ, utan alltför begränsande normer. Frihet kan också vara ekonomisk. Att ha möjlighet att försörja sig och att få bestämma över sina egna pengar. Möjlighet att kunna påverka sitt samhälle, exempelvis samma möjlighet att bli vald till politiker, eller att starta företag. Ett samhälle och en värld som är så ojämställd som den är idag är inte rättvis och ger inte människor frihet eller möjligheter vi alla förtjänar att få bestämma över våra egna liv, och samma makt att påverka samhället vi lever i. 

5. Hur kan man uppnå det? 

Genom att skapa strukturella förändringar, såsom exempelvis likvärdig lagstiftning för bägge könen, samma implementering av den lagstiftningen, likvärdiga möjligheter till att få bestämma över sitt eget liv och att kunna påverka samhället vi bor i. Bara en sådan sak som att ha rätt att bestämma över sin egen reproduktion, genom preventivmedel och aborträttigheter är centrala frågor för att alla kvinnor ska kunna bestämma över sina egna liv. En rättighet många kvinnor ännu saknar.  

För att nå fram behöver alla människor också lära sig mer om hur könsnormer påverkar oss och våra beslut och dagliga verkligheter och som individer bestämma oss för att aktivt vara en del i förändringen. Strukturer påverkar individer, men individer kan även påverka och förändra strukturer.  

6. Är det något du är särskilt stolt över? 

Jag är stolt varje gång jag får möjlighet att göra något för frågan – om än ett pyttesteg som leder oss i en bättre riktning. Kanske är jag lite extra stolt över arbetet jag gjort för att engagera fler män och pojkar i frågorna. 

+ posts

Lämna ett svar