Välkommen till Jämställdhetsbloggen!

Vi som skriver på den här bloggen är deltagare i ett arbetsmarknadsprojekt i regi av A-reco. Vi ingår alla i jobb- och utvecklingsgarantin och har av olika anledningar stått utanför den reguljära arbetsmarknaden en längre tid. Vi är i olika skeden i livet med våra unika historier, förkunskaper och preferenser vilket kommer att avspegla sig här på bloggen.

Vi kommer att skriva om och belysa jämställdhetsfrågor. Vi kommer att ta upp aktuella frågor och se tillbaka historiskt och vi kommer att ta oss an vitt skilda områden såsom kultur, politik, historia, medicin, sport med mera. Vi har upptäckt att det går att hitta ett jämställdhetsperspektiv i det mesta. Vi har diskuterat begreppet jämställdhet och även jämfört det med det vidare begreppet jämlikhet. Vi har märkt att det inte alltid är så självklart vad de olika begreppen står för.

Vi definierar jämställdhet som en strävan efter att ingen ska diskrimineras, kränkas eller få sämre förutsättningar på grund av könstillhörighet. Traditionellt har detta handlat om jämställdhet mellan män och kvinnor, men på senare tid har det uppmärksammats alltmer att detta synsätt exkluderar många människor som inte känner sig hemma i den binära könsuppdelningen. Vi vill även inkludera dessa människor och belysa frågor som handlar om transsexualitet eftersom vi anser att det inte går att uppnå en mer jämställdhet värld annars.

Eftersom de som inte tillhör det manliga könet är de som är mest utsatta för bristen på jämlikhet så blir det naturligt att tonvikten kommer att ligga på att belysa de perspektiven men vi är också intresserade av att lyfta varför jämställdhet också är något som är av intresse för män. Syftet med bloggen är i första hand att lyfta ämnet jämställdhet på ett sätt som väcker intresse och engagemang.

Vi är inga experter och vi kanske inte alltid representerar alla perspektiv men vi är nyfikna och vetgiriga och vi vill gärna lära oss mer om det vi inte kan och vår inställning är alltid präglad av ödmjukhet och respekt. Vi är övertygade om att alla människor oavsett könstillhörighet skulle gynnas av en jämställd värld.

Om du som läser hittar sakfel eller inte håller med är du varmt välkommen att kontakta oss genom kontaktformulär på bloggen eller via våra sociala medier.


Photo by Tim Mossholder on Unsplash

+ posts

Lämna ett svar