ETRUSKER, JÄMSTÄLLDHET, KONSTSKATTER OCH VACKER NATUR

Etruskerna skapade ett förbund av städer i Italien för 2 500 – 3 000 år sedan.

Dessa orter bands samman kulturellt och språkligt, men etruskerna skapade aldrig en enhetlig stat av området. Det blev inte mer än ett förbund. Emellertid lämnade de ett rikt kulturellt arv efter sig. Samt ett tidigt exempel på jämställdhet.


Det är till stor del tack vare etruskerna som renässansen uppstod i Italien på 1400-talet. Kultur och skulptur var delvis influerat av den grekiska världen, men mycket var helt nyskapande. När det gäller arkitektur var det de som skapade valvbågen – en färdighet som romarna vidareutvecklade och förfinade.


Liksom egyptierna gällde det att tänka på livet efter döden. Etruskerna är kända för sina ”begravningsstäder” – necropoler – där varje familj hade sitt eget hus, vanligen en liten rund byggnad.


Något annat som etruskerna och egyptierna hade gemensamt var den jämställda och höga ställning som kvinnorna hade.

Etruskernas ursprung är oklart. Tre olika teorier. Två av dessa talar om att de invandrade till den italienska halvön, medan den tredje menar att de tillhörde urbefolkningen. Idag är flertalet forskare överens om den sistnämnda hypotesen. Det var efter 1000 f.Kr. som de dök upp i historien. Deras kärnområde blev större delen av dagens Toscana, samt delar av de angränsande regionerna – Latium och Umbrien. (Alltså en stor del av mellersta Italien.) Här skapade de ”Tolv städers förbund.” Genom att konstruera kraftiga stadsmurar och dessutom bygga städerna på höjder blev etruskernas städer.svårintagliga. Efter 600 f.Kr. utökade de sitt välde söderut (mot Neapel) och norrut (till Po-slätten). Deras område var som störst under det kommande århundradet, men omkring 500 f.Kr. ”förlorade” de Rom och det etruskiska området skulle därefter krympa. Efter 300 f.Kr. erövrades etruskernas land (”Etrurien”) snabbt av romarna och området romaniserades.

Etruskerna hade ett eget alfabet och konsten stod högt i det etruskiska samhället. Statyer, stayetter, samt väggmålningar inne i gravkammare vittnar om detta. Långt senare – under 1400-talet – var det just i Toscana, främst i Florens, som renässansen startade. Det var till stor del tack vare etruskernas kunnighet inom konst. En färdighet som hade levt kvar under 2 000 år för att blomstra upp och nu göra Italien till renässansens centrum. Lämpligt nog betyder FIRENZE (som är Florens italienska namn) ungefär ”den blomstrande.”

Man vet idag inte mycket om det etruskiska samhället, men det står helt klart att kvinnorna var jämställda männen.
Deras höga ställning väckte stor uppståndelse bland greker och romare
.
Etruskerna räknade sin härkomst från bägge föräldrarna.

De etruskiska kvinnorna var rättsligt oberoende och kunde även vara ekonomiskt oberoende. Om man studerar målningar och andra avbildningar står det klart att etruskiska kvinnor deltog tillsammans med män i det offentliga samhällslivet.


Detta chockade grekerna som därför betraktade etruskiska kvinnor som sexuellt utsvävande. I Grekland var kvinnor exkluderade i samhället. Enbart män deltog i olika sammankomster. Dessa brukade ofta utvecklas till sexuella orgier – män emellan.
Till en början föredrog romarna grekernas värld framför etruskernas samhälle, men i Rom skedde en långsam förändring. Kvinnorna i Romarriket blev mer jämställda männen. Rom och det romerska riket var visserligen ett macho samhälle, men med tiden skulle kvinnornas rättigheter (i Rom) mer likna den etruskiska världen än det grekiska samhället.

IDAG BESÖKS TOSCANA AV ETT STORT ANTAL TURISTER. I FLORENS FINNS KONST FRÅN RENÄSSANSEN. I DE MEDELTIDA STÄDERNA MÖTS VI AV SÅVÄL MEDELTID SOM RENÄSSANS. SIST MEN INTE MINST BJUDER TOSCANA PÅ VACKRA NATURSCENER.

Florens – eller FIRENZE som staden heter på italienska – var ingen etruskisk stad. Den byggdes istället av romarna, men den är idag regionen Toscanas ”huvudstad.” Här uppstod renässansen på 1400-talet.

Etruskerna byggde istället en stad på en kulle ovanför Florens – staden Fiésole. Därifrån har man idag en storslagen utsikt över Florens.

Fiésole
Många konstnärer och arkitekter har bott och verkat i Florens. Här är några av dem. Övre raden från vänster till höger: Universalgeniet Leonardo da Vinci, arkitekten Filippo Brunelleschi och målaren Sandro Botticelli. Nedre raden från vänster: Målaren/skulptören/arkitekten Michelangelo, skulptören Donatello samt författaren Dante Alighieri.

Siena är en av många vackra städer i Toscana, troligen anlagd av etruskerna.

En stark medeltidskänsla.

4/3 – 22:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Etrusker

+ posts

Lämna ett svar