Det finns inga män! Det finns inga kvinnor!

Alla är vi människor!  Eller?

De flesta organ  har alla människor gemensamt. Bortsett från fortplantningsorganen, är det inga egentliga skillnader mellan kvinnor och män. Skillnader finns mellan människor, oavsett beskaffenhet. Kvinnor världen över utgör ingen homogen grupp, lika lite som män utgör en homogen grupp. Det finns människor av alla de slag.

Att människan, och de flesta andra varelser på jorden, delats upp i kön, är enbart för att garantera artens överlevnad.

En man är inte en renodlad man. En man är en omstöpt kvinna. Kvinnan är således ursprunget till alla människor.

Fram till den sjätte fosterveckan finns ingen synbar skillnad mellan ett manligt och ett kvinnligt foster. Båda könen har vad som synes vara kvinnliga könsorgan. Är kombinationen XX sker vid denna tidpunkt ingenting. Fostret utvecklas till en flicka, opåverkat. Är kombinationen däremot XY inleds nu en rad processer, ägnade att omvandla fostret till man.

Till att börja med undertrycks anlagen till äggstockar. Detta sker med hjälp av ett speciellt ämne, HY- antigen, vilket tillhandahålles av Y-kromosomen. Detta ämne medverkar även till att utveckla testiklar. Äggledare och livmoder förhindras från att utvecklas. Vulvan växer ihop och utvecklas till pung. Clitoris utvecklas till penis och urinröret förlängs. Vidare börjar manligt könshormon, testosteron, att sprida sig i kroppen från den tionde fosterveckan. 

Är då omvandlingen från flicka till pojke avslutad då fostret är fullgånget? Svaret är nej. Den del av hjärnan som hos flickan i vuxen ålder kommer att reglera menstruationscykeln, är ännu intakt. Med ett våldsamt angrepp av manligt könshormon angrips detta område och förstörs till största delen. Endast en liten rest lämnas kvar, tillräckligt stor för att genom en oföränderlig hormonutsöndring ge mannen möjlighet att fortplanta sig kontinuerligt. Detta hormonella angrepp pågår under flera år av pojkens förskoleperiod. En sista, synlig återstod av mannens kvinnliga ursprung är bröstvårtorna.

Efter puberteten, har pojken utvecklats till man. Det betyder emellertid inte att alla män är lika, frånsett de fysiska tecknen. Till exempel gör uppväxtförhållanden, kulturell bakgrund och ärvda egenskaper från föräldrarna sitt till för att dana en människas personlighet.

Om vi utgår från att alla är människor, och att alla människor, självklart, ska vara jämställda, uppstår vissa frågeställningar. Vi kan ta som exempel att det sitter fler män i bolagsstyrelser än kvinnor. Om vi då utgår från en total jämställdhet, det vill säga att det inte ska göras någon skillnad mellan män och kvinnor i några som helst avseenden, spelar det då någon roll att bolagsstyrelser domineras av män? Som jag nämnde tidigare; män utgör ingen homogen grupp. Bolagsstyrelser kan utgöras av alla typer av människor, i det här fallet män. Hur ska man ställa sig till frågan att kvotera in kvinnor?

Ett annat exempel är idrotten. Ingenstans är väl könssegregationen så stor som inom idrotten, där kvinnor mestadels spelar inom sina egna divisioner. Här skiljer man alltså aktivt mellan män och kvinnor. I ett fåtal idrotter förekommer mixade grenar, men det dominerande är en strikt uppdelning. Men återigen; om alla ska ses som människor, spelar det då någon roll om kvinnor och män särskiljer sig i sina discipliner?

Ändå skulle jag gärna se att män och kvinnor kunde spela i ett och samma fotbollslag, agera tillsammans i friidrottens grenar, med mera. Utgångspunkten skulle då vara att män och kvinnor efter kapacitet skulle tas ut att representera sin gren. En kvinna och en man som springer hundra meter på ungefär samma tid, skulle då kunna konkurrera på samma villkor. Ett fotbollslag skulle kunna bestå av män och kvinnor som spelmässigt befinner sig på samma nivå.

Jämställdhet är ett komplicerat begrepp, som rymmer så mycket mer än enbart jämställdhet mellan män och kvinnor.

Bo Flodin

+ posts

Lämna ett svar