Tema Jobb (andra delen)

Ålderism – hur tar vi oss förbi dess inverkan på äldre personer som söker ett arbete? Varför råder ej jämställdhet mellan olika åldersgrupper på arbetsmarknaden? Jonas, Göran och Leif avhandlar området i andra delen av Tema Jobb.

Musik: Kevin MacLeod@Incompetech, Mixkit.co

+ posts

Lämna ett svar