Män och kvinnor byggde Göta kanal

Årsstämman 2021-04-27 var det 8 i styrelsen, 5 män och 3 kvinnor.
Baltazar von Platen 1766–1829 började gräva Göta kanal men fick ej uppleva invigningen av denna då den invigdes 1832.Kanalen är 190,5km lång och 87,3 km grävd med 58 slussar. Tiden var 22 byggår.


58 000 man från 16 olika regementen deltog i grävandet. Ryska krigsfångar var med och grävde samt även privata arbetare både män och kvinnor. De gjorde 7 miljoner dagsverken, ett dagsverke är 12 timmar. Kanalen grävdes med plåtskodda spadar men det fanns en del tekniska redskap för land och vattenarbete.


Tyngsta jobben var att hugga sten till slussar mm. Lönen var för de meniga soldaterna 13 skilling 4 runstenar om dagen och 7 000 man grävde samtidigt.
Kanalbygget kostade i 2005 års penningvärde 13,5 miljarder kronor. Varje soldat som deltog i grävandet fick en silvermedalj med Karl XIV Johan bild och inskription ”för verksamt biträde till Havfens förening utgiven av Göta kanal”.

Kanalen byggdes då det var svårt att transportera varor på land eftersom vägar saknades men runt 1870-talet när järnvägen kom minskade kanalens betydelse men kanalen fick ett uppsving både vid första och andra världskrigen då det var minerat kring Östersjön och Kattegatt. Tre svenska långfilmer är inspelade i Göta kanal.

Båten Diana vid Forsvik Göta kanal, TS Eriksson

+ posts

Lämna ett svar