HEDVIG ELEONORA – DROTTNINGEN SOM HADE STORT INFLYTANDE ÖVER DEN ABSOLUTA MAKTEN I SVERIGE UNDER 61 ÅR.

https://www.tv4play.se/program/drottningarna

DET VAR OCKSÅ HON SOM INLEDDE BYGGANDET AV DROTTNINGHOLMS SLOTT.

Under hennes förmyndarregering för Karl XII skedde den stora branden, då slottet Tre kronor brann ner.


Hon skulle överleva sin man, son, svärdotter och nästan även sonsonen. Hon var gift med en krigarkung och hade en sonson som också främst ägnade sig åt att föra krig. Som kontrast fick hon en son som lyckades hålla Sverige utanför krig under större delen av hans regeringstid.

Hon var drottningen som följde med sin man på hans fälttåg

Född: 23 oktober 1636 – Gottorp, Tyskland
Död: 24 november 1715 – Stockholm
Drottning: 1654-1660

Hon gifte sig en dag efter sin 18-årsdag, alltså då hon blev myndig.
(Karl X skulle snart fylla 32.)


HÄR KAN NÄMNAS DET FAKTUM ATT DROTTNINGAR BLEV MYNDIGA VID 18 ÅR, PRECIS SOM IDAG, MEDAN KUNGAR NÅDDE MYNDIG ÅLDER REDAN VID 17.
UNDANTAGET ÄR KARL XII SOM ANSÅGS TILLRÄCKLIGT GAMMAL REDAN VID 15.


Dotter till Fredrik III av Holstein-Gottorp och Marie Elisabeth av Sachsen. Hon gifte sig 1654 med Karl X Gustav.

Det var faktiskt den avgående drottning Kristina som hade föreslagit äktenskapet mellan Hedvig Eleonora och Karl X Gustav.


Karl X spenderade större delen av sin sex år långa regeringstid i krig. I synnerhet mot Polen och Danmark. I motsats till de flesta andra drottningar följde Hedvig Eleonora med sin make på hans fälttåg.
Hedvig Eleonora var Sveriges drottning i sex år, fram till hennes makes död år 1660, men också därefter i princip Sveriges ”första dam” till sin död 1715.
1660–1672 ledde hon förmyndarregeringen för sin son Karl XI.

Enligt makens testamente skulle Hedvig Eleonora få två röster och en avgörande utslagsröst i förmyndarregeringen för sin son Karl XI: ansvaret för regeringen skulle delas med de fem höga riksämbetsmännen (rådet), men hennes utslagsröst skulle vara den avgörande. Testamentet mötte direkt motstånd.
Då rådet sammanträdde för första gjordes försök att hindra henne från att delta i rådsförsamlingarna. Det gick inte. Hon deltog i samtliga rådsmöten mellan 1560 och 1572 utom vid de tillfällen då hon befann sig på något av sina lantslott. Hon hade svårt att hävda hovets makt gentemot adeln, men hon höll sig väl uppdaterad om alla beslut, såväl inrikes som utrikes. Därmed var hon väl insatt i alla händelser. Hon sa vad hon tyckte, men försökte hitta allierade bland rådsmedlemmarna.


Hon koncentrerade sig på att sonen skulle få så stor makt som möjligt. Vilket också lyckades. Karl XI:s regering innebar en långsam övergång till envälde. När han hade blivit tillräckligt gammal för att närvara vid rådets sammankomster brukade han inte tala öppet inför rådet. Istället viskade han till mamma. Därefter meddelade Hedvig Eleonora med stark röst vad sonen hade viskat. Hedvig Eleonora kom att ha stor betydelse för Karl XI även sedan han hade blivit myndig.

1693 avled drottning Ulrika Eleonora. Ansvaret för uppfostran av de tre kungabarnen, Karl (Karl XII) och dennes två systrar föll nu på barnens farmor, dvs. Hedvig Eleonora. Förhållandet dessa fyra emellan beskrevs som mycket gott.

1697 – i april – avled kung Karl XI. I princip blev Karl XII kung, men det tillsattes en förmyndarregering, ledd av hans farmor.
En månad senare, 7/5, utbröt en kraftig vindsbrand på slottet Tre kronor (det äldre Stockholms slott). Farmor och de tre barnbarnen lyckades ta sig ut, men slottet brann ner. Det visade sig att en vaktmästare hade haft en olaglig krog på vinden och eldat i en kakelugn. Det eldades ordentligt och någonting hade fattat eld.
Ett nytt slott byggdes och det står kvar än idag.

Branden:

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholmshandelser/slottsbranden-1697/

En månad efter branden fyllde Karl XII 15 år och började få insyn i regerandet.
Mot slutet av året beslöts att Karl XII skulle erkännas som myndig, trots hans låga ålder.
Hedvig Eleonora hade styrt som förmyndare under sju månader. Nu lämnade hon över till sin sonson. Från och med nu hade hon en representativ roll för Karl XII. Det hade hon ända fram till sin död, 18 år senare.


Hon hade ett rikt socialt liv och hade många inbjudna gäster på slottet.


Det var på Hedvig Eleonoras initiativ som Drottningholms slott planerades och byggdes. Byggandet startade 1662 och skulle pågå till omkring 1750.

TV-serien Drottningarna på TV4play:

: https://www.tv4play.se/program/drottningarna

Källa övrigt: wikipedia

+ posts

Lämna ett svar