FYRA KVINNOR SOM STYRDE DEN ROMERSKA SUPERMAKTEN

FYRA BETYDELSEFULLA KVINNOR I ROMARRIKET : TRE GEMÅLER TILL KEJSARE OCH EN VIKTIG MORMOR TILL TVÅ KEJSARE.

STORA BILDEN från vänster till höger
Övre raden: Julia Maesa, Livia Drusilla
Nedre raden: Julia Domna, Pompeia Plotina

1:a seklet f.Kr. och 1:a seklet e.Kr:
Kvinnan som var gift med – och styrde – kejsaren Augustus:
LIVIA DRUSILLA
58 f.Kr. – 29 e.Kr.

DESSUTOM VAR HON MAMMA TILL NÄSTA KEJSARE.

Det här var en kvinna som aktivt deltog i det politiska maktspelet. När det gällde frågan om vem som skulle efterträda hennes make rådde länge stor oenighet, men till slut avgick hon med segern. Det blev Tiberius, hennes son i ett tidigare äktenskap, som tog över efter Augustus död. Hon visste precis vad hon ville – och hade inga planer på att avsäga sig makten vid makens död. Hennes son visade senare stor irritation över att ”mamma blandade sig i regerandet hela tiden.”
Det har sagts att:
”Augustus styrde det romerska riket – samtidigt som Livia styrde Augustus.”

Hon blev äldre än 85 år, så hon hann med en hel del.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Livia

Början av 100-talet e.Kr.


POMPEIA PLOTINA
– gift med kejsaren Marcus Trajanus.
Född: Mitten av 1:a årh. e.Kr. Död 121/122


DEN ROMERSKA KEJSARINNAN SOM FÖLJDE SIN MAKE PÅ HANS FÄLTTÅG, MEN OCKSÅ VAR POLITISKT AKTIV, HADE INTRESSE FÖR FILOSOFI OCH DESSUTOM FÖRSÖKTE FÖRBÄTTRA SITUATIONEN FÖR DE FATTIGA.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pompeia_Plotina

Slutet av 100-talet och början av 200-talet – två politiskt aktiva kvinnor:
En kejsarinna som var gift med en kejsare och som också var mor till två kejsare.
En syster till en kejsarinna som också var ”regerande mormor” till två kejsare.

JULIA DOMNA – KEJSARINNAN FRÅN SYRIEN
(född ca år 170, död 217)


Julia Domna var en kejsarinna, gift med den romerska kejsaren Septimius Severus.
Hon var från Syrien, medan hennes make var från Nordafrika. Hon var endast 13-14 år när hon gifte sig med den 25 år äldre Septimius Severus. Legenden säger att han gifte sig med henne enbart för att hennes horoskop tydde på att hon skulle bli kejsarinna.


Trots den stora åldersskillnaden ska det ha blivit ett gott äktenskap. Hon var kunnig inom politik och filosofi, vilket uppskattades av den framtida kejsaren.

År 193 utnämndes Severus till romersk kejsare. Den 23-åriga Julia Domna blev nu kejsarinna. Deras två söner var 4-5 år gamla.


Domna följde med sin make på hans fälttåg – något som var mycket ovanligt för en romersk kejsarinna.


Samtidigt tvingades hon stå ut med att makens främsta rådgivare, som hette Plautianus, var hennes värsta fiende. Denne Plautianus drog sig inte för att begå en mängd grymheter mot andra personer för att få fram uppgifter om Domna. Ett beteende som knappast var ovanligt i Romarriket.


När hon var i Rom samlade hon filosofer och andra intellektuella till hovet.
Efter hennes makes död blev hon medlare mellan sönerna som hade utsetts till samregerande kejsare. Inom kort mördade den ena sonen sin bror – inför ögonen på sin mor. Sonen, som hette Caracalla, hade åtminstone ett gott förtroende för sin mamma och Domna skulle sedan sköta mycket av inrikespolitiken, medan sonen ägnade sig åt krig och våldsamheter i största allmänhet.
Här erhöll hon titeln ”senatens och fäderneslandets moder.”

Några år senare mördades kejsaren, varefter Julia Domna begick självmord. Det berättas att hon svalt sig själv till döds. Antingen frivilligt eller på order av den nya kejsaren.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Julia_Domna

JULIA MAESA (160-224 e. Kr.)

Mormodern som höll ordning på regerandet – och den första kvinna som fick tillträde till den romerska senaten.


Julia Maesa var syster till Julia Domna. Deras pappa var präst för en lokal syrisk gud – Elagabal. Maesa fick två döttrar, vilka fick var sin son som blev romerska kejsare.

Det var i princip Julia Maesa som styrde Romarriket från 218 fram till sin död år 224. En god förmyndare var nödvändig. Två 14-åringar skulle nämligen komma att utnämnas till romerska kejsare. Den första av dem var dessutom fullständigt galen.

218 upphöjdes Maesas dotterson Heliogabalus till romersk kejsare – endast 14 år gammal. (Myndighetsåldern i dåtidens Rom var, precis som dagens Sverige, 18 år.)

Denna Heliogabalus kom att i huvudsak ägna sig åt sexuella och religiösa överdrifter och mördades efter fyra år. Därefter blev Maesas andra dotterson, Alexander Severus, kejsare. (Även han 14 år gammal.) Mormor axlade regeringsansvaret.


Kejsaren Heliogabalus hade uppenbarligen inget emot att överlämna regerandet. Han såg till att mormor hade en egen plats i den styrande senaten. Något som väckte stor uppståndelse – ingen kvinna hade fått tillträde till senaten tidigare!

Senatsbyggnaden, idag kallad Curia, är välbevarad. Belägen i centrala Rom.

Namnet Heliogabalus är en omskrivning av Elagabal.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Julia_Maesa

+ posts

Lämna ett svar