Bacha bazi

Föreställ dig att du är en elva år gammal pojke. Rätt som det är, har du blivit såld, till en välbeställd äldre man. Du tvingas att klä dig i kvinnokläder, och dansa på fester. När festen är slut, blir du våldtagen. Det är omöjligt att förstå att sådant kan förekomma. Men det förekommer.

När man talar om jämställdhet, riktas fokus ofta mot kvinnor och män. Men det är bara en del av begreppet. Ojämställdhet finns även inom respektive kön.

I Afghanistan och Pakistan finns ett begrepp, Bacha bazi. Det innebär just det som beskrivs ovan. En del pojkar lyckas fly från denna fasa. I Sverige finns flyktingar med denna bakgrund.

Bacha bazi är en företeelse som vi i vår del av världen knappast kan föreställa oss. Förpubertala pojkar säljs av fattiga föräldrar, plockas upp från gatan eller kidnappas. Äldre män tvingar sedan pojkarna att sminka sig och klä sig i kvinnokläder, för att dansa på fester. Pojkarna bjuds på alkohol, energidrycker och droger för att orka dansa i flera timmar.

De som utnyttjar pojkarna, är ofta män ur ett samhällsskikt som representerar myndigheter; poliser, militärer, med flera. Formellt kan utdömas dödsstraff för dem som arrangerar och deltar i evenemangen. Men då polis och rättsvårdande myndigheter utan minsta tvekan agerar aktivt i förnedringen av pojkarna, är lagen inte mycket mer värd än bläcket på papperet.

Att beskriva Bacha bazi enbart med ord är ogörligt. Man måste se för att om möjligt förstå.  

https://www.youtube.com/watch?v=B7eMUwkKiFY
+ posts

Lämna ett svar