1921 – 2021: 33 ÅR AV ALLMÄN OCH LIKA RÖSTRÄTT I SVERIGE

Det har sagts att vi ska fira ”att det är 100 år sedan allmän rösträtt infördes i Sverige.” Har det verkligen gått så många år?

NEJ – INTE ALLS.

33 år är det rätta svaret! Och då har det inget med ja eller nej till kvinnlig rösträtt att göra.

Vid sekelskifte 1800/1900 måste man vara såväl man som VIP-person för att få rösta i svenska val. Allt fler män fick rösträtt. Sedan kom turen till den andra halvan av Sveriges befolkning och 1921 fick även kvinnorna rösträtt. Nu blev alla svenskar myndiga och fick rätt att rösta.

Det är den officiella versionen.

I verkligheten fanns/finns en stor grupp – såväl män som kvinnor – som av mentala psykiska skäl behövde/behöver hjälp med mycket – och därmed stämplades som ”dumma i huvudet.” Mycket lämpligt att omyndigförklara dessa individer.

Inget som politikerna skulle erkänna, enklare att sopa det under mattan.

Det skulle dröja länge. Ända till 1988. Då togs äntligen omyndigstämpeln bort, varefter ALLA svenskar över 18 år fick rätt att rösta i september vart fjärde år.

Dessa 100 år har alltså i praktiken bara varit 33.

Men visst är dessa 33 år värda att fira.

+ posts

Lämna ett svar